CV


CV 
Liberta MehmediUTBILDNING

Folkhälsovetenskap C                                                                                   01.09.2010 - 30.05.2011


  • Folkhälsovetenskaplig metodik C
  • Hälsopolitik och hälsoekonomi 
  • Folkhälsovetenskaplig uppsatskurs C

                                                                                                                         
Hälsocoachprogrammet - Högskolan i Skövde                                           30.08.2008 – 04.06.2010

Utbildning inriktad på coaching

med fördjupning på:
• Folkhälsa
• Hälso- psykologi


Psykologi- idrottspsykologi I 7.5hp Högskolan i Halmstad                     2009


Näringslära 7.5hp Göteborgs universitet                                                 01.12.2008 - 14.01.2009


Hälsa, kost & fysisk aktivitet 30hp Göteborgs universitet              01.01.2008 – 2008-06.07

Kursen ökade mina kunskaper om hälsofrämjande arbete i skolan ur ett barn- och ungdomsperspektiv, samt matvanornas och den fysiska aktiviteten betydelse för hälsa och välbefinnande.
Kursen var uppdelat i fyra delkurser:

• Hälsa och hälsofrämjande skola I -7.5hp

• Hälsa och fysisk aktivitet -7.5hp

• Mat och hälsa -7.5hp

• Hälsa och hälsofrämjande skola II -7.5hp

Katrinelundsgymnasiet Göteborg                                                             01.05.1999 – 01.05.2001

Omvårdnadsprogrammet 3 årYRKESERFARENHET
Agatens Demensboende                                                                          01.01.2001 – 01.05.2010

Undersköterska


Åby Travet                                                                                                01.02.2010 – 01.05.2010

Garderobiéer


Mehmedi Fresh Food AB                                                                        2003 - 2007

Drivit 7-eleven butik genom franchise i eget AB på Övrehusargatan i Göteborg

7-Eleven Butik                                                                                          2003
Butikssäljare

Sofia Jönson ´                                                                                             2007

Personlig assistent


BITE Teleperformance Göteborg                                                              2001 - 2002

Kommunikatör, försäljning inom bland annat innovativa produkterÖVRIGA MERITER
Körkort:

B

Språkkunskaper:
Svenska – Förstaspråk Engelska – Flytande

Albanska – Modersmål Slaviska – God kunskap

Datorkunskap:
Dietistxp (kostregistrering)

Grundläggande IT-kunskaper

Taekwondo:
6-gradREFERENSER
Referenser intyg etcetera fås på begäran