Kost

Vad är kost?

Kosten är källan till hälsa. Matvanor påverkar på lång sikt risken att drabbas av en rad olika sjukdomar såsom diabetes, cancer och hjärt- kärlsjukdomar.

Våra matvanor har förändrats med tiden och idag är det trenderna och myterna i massmedia som aldrig varit fler som har en stor påverkan på vad vi äter och inte äter.

Konsten verkar vara energi och näringsämnen i rätt mängd och i kombination med fysisk aktivitet.