Om Coaching

Vad är coaching?
Coaching är en samtalsmetodik med syfte att hjälpa människor utvecklas och uppnå mål genom frigöra outnyttjad potential och maximera prestationen såväl yrkesmässigt som privat.
Coacing sätter nutid och framtid i fokus och är inriktad på lösningar och möjligheter som medvetandegör, utmanar och motiverar.
Coachen är din samtalspartner som utifrån ett helhetsperspektiv hjälper dig att optimera dina resurser och ta fram det bästa hos dig.  


Vem kan Coachas?
 Du som vill ha hjälp med att uppnå ett mål eller en förändring
Du som vill utnyttja hela din potential och dina resurser