PT / Träning

Träning förbättrar hälsan och minskar risken för skador och sjukdomar. De som inte tränar eller är fysisk aktiva har större risk att drabbas av sjukdomar såsom hjärt- kärlsjukdomar, fetma, diabetes och psykisk ohälsa.

Rekommendationen enligt folkhälsoinstitutet i dag är- fysisk aktivitet 30 min om dagen för vuxna och 60 min om dagen för barn.

I dag finns det ett berg av rekommendationer och åsikter om träning. Det viktiga är att du hittar just din träningsform. Det ska passa dig och du ska tycka det är roligt, vilket gör det lätt att genomföra och hjälper dig att uppnå större balans mellan överbelastning och understimulans. 

Alla tränar vi av olika anledningar, vad är din?