måndag 11 juli 2011

Spring dig frisk hela sommaren
En som inte motionerar är förkyld dubbelt så ofta än en tränad person och har dessutom värre symptom, enligt en amerikansk studie.

Sommar och semester brukar vara träningsfri då man ofta har så mycket annat inplanerat. Motion påverkar din Konditionsnivån vilken i sin tur påverkar dina luftvägar. Friska och öppna luftvägar förbättrar din sömn och sommar.
Det är ofta jobbigt att hitta en bra tid till träning när man har semester, för mig är det tidiga morgonen som är bästa motionstillfället. Temperaturen är som skönast just för jogging eller powerwalking och efter 30-60 minuters motion har du sedan hela dagen fri att glatt och med öppna sinnen njuta sommaraktiviteterna.

2 kommentarer: