måndag 18 april 2011

Kvinnor stressar mer på jobbet?

Den senaste tiden har jag varit runt och intervjuat chefer till min undersökning om coaching inom företag för personalens hälsa och utveckling.
Samhällsutvecklingen har skapat stora förändringar i arbetslivet och kraven på kompetens, produktivitet och effektivitet har ökat vilket i sin tur ökat på stress och psykisk ohälsa hos anställda.

Arbetsrelateradstress kan leda till många sjukdomar, tex hjärtinfarkt, högt blodtryck, migrän, astma, magsår, eksem mm. Och arbetsrelaterad stress börjar nu nå epidemiska nivåer.

Alla tror att stressen kommer att fortsätta öka, vissa tror det kommer öka mer bland kvinnor, vilket leder till bakåtblickar för att se framåt.

Är kvinnor mer utsatta för stress? Det sägs att kvinnor har svårare att "släppa bollen", "har större krav på sig att prestera", "företag anställer inte "barnaktuella" kvinnor" osv. Stämmer det? Är det bara myt?

Tillbakablickar...

Kvinnor började behövas på arbetsplatsen i och med industrialiseringen. Kvinnor får 30% lägre lön än männen för samma jobb. Under 30-talet drabbas världen av ekonomisk kris vilket leder till att man avskedar kvinnor från arbetslivet.1845 Lika arvsrätt för kvinnor och män införs.
1858 Ogift kvinna över 25 år kan bli myndig efter domslut, gifter hon sig blir hon åter omyndig.
1864 Manen förlorar lagstadgad rätt att slå sin fru.
1874 Gift kvinna får rätt att bestämma över sin egen inkomst.
1901 Kvinnor får rätt till fyra veckors ledighet utan lön när de får barn.
1919 Alla kvinnor får kommunala rösträtt.
1921 Kvinnor får allmän rösträtt.
1925 Kvinnor får, med vissa undantag samma rätt som män till statliga tjänster.
1927 Statliga läroverk öppnas för flickor.
1935 Lika pension för kvinnor och män införs.
1939 Kvinnor får inte avskedas på grund av graviditet eller giftermål.
1955 Betald ledighet i tre månader för yrkesarbetande kvinnor som får barn.
1980 Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet införs.

Hur var det med stressen då, nu, sen...?
Behöver kvinnor mer coaching än män i arbetslivet då enligt vissa vågar inte kvinnor ta för sig lika mycket som män.. på grund av historian..?
Coaching är till för i stort sätt alla individer, grupper, företag osv. Alla har olika utgångspunkter och alla kan utvecklas och förflytta sig från A till B.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar