måndag 14 mars 2011

"Skönhetsideal"

Varje dag tvingas flickor och kvinnor jämföra sig själva och sina kroppar med andra, vilket är inget annat än säljande-teknik för vi kommer alltid se olika ut och ha olika kroppar oavsett vad.

Eftersom verkligheten är att vi alla ser olika ut i kropp och utseende bör också den bilden speglas i tv och media, istället för att ge en skev och falsk bild av skönhetsideal.
Det är ytterst sällan man får se och höra en mångfald av kroppstyper i media. Att alla människor är vackra och värdefulla på sitt unika sätt. Alla kroppsformer, utseenden och storlekar bör bli tillåtna och visas upp för att alla ska kunna definiera sig precis som dem är.

Istället får man se en kroppsdiskriminering som används mot de som inte passar in i skönhetsidealet. Det är diskriminering mot alla tjejer och kvinnor som inte råkar passa in i medias bild av hur en kvinnokropp ska se ut, istället blir de dömda av samhället för att vara "ohälsosamma" eller "olyckliga" och tvingas leva i ätstörningens fångenskap som hindrar dem från att leva ett fulländat liv.

Ätstörningssjukdomar drabbar främst tjejer mellan 12-18 år (är trots det inte bundna till ålder/kön) som har en negativ kroppsuppfattning och är relaterade till skönhetsidealet. Ätstörningar kan utvecklas till allvarliga sjukdomar när man bland annat bantar, hetsäter eller svälter sig, och vardagen är fylld med ångest och tvångstankar.

Ätstörningar har kommit att bli den vanligaste psykiska sjukomen bland unga kvinnor. Anorexia och Bulimia är de mest kända, men ätstörningar som är vanligare kallas för atypiska och klassas som den ätstörning som inte uppfyller kriterierna för en anorexia eller bulimia diagnos. Men det som alla ätstörningar har gemensamt är - isolering, självförakt, ångest och depression.

Vi måste sätta ett STOP för "Skönhetsidealet" och låta alla duga som dem är!Riksföreningen mot ätstörningar samarbetar med bland annat Dove, Unilever:Vill avslutningsvis säga att man ska vara medveten om att det finns många tjejer som är smala och friska och man ska inte döma eller vara emot tjejer som är naturligt smala!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar