torsdag 16 september 2010

Coaching!


Coaching frigör människans potetial och kan användas inom flera olika områden såsom hälsa, livsfrågor, idrott, företag osv.

Coaching gör det lättare för dig att få ut mer av din potential genom fem aspekter:
1. Öppna för möjligheter

2. Främja egna svar, motivation och förpliktelse

3. Undanröja hinder

4. Ge stöd, fokus och drivkraft

5. Skapa resultat

"Du kan tro att du kan. Och du kan tro att du inte kan. I bägge fallen har du rätt"
Henry Ford

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar