måndag 27 september 2010

Diskriminering ett hot mot hälsa


Hej, hej..

Funderar lite på detta med fördomar, och diskrimineringar som förekommer dagligen, både i skolan, på arbetsplatsen och i samhället i stort. Det är ett hot mot allas hälsa!
Det slutar aldrig snällt sagt uppröra mig då diskrimineringen i samhället gör att alla människor inte har likvärdiga förutsättningar för att uppnå en god hälsa på lika villkor. Vi har alltså olika förutsättningar beroende på kön, ras, religion, funktionshinder och sexuell läggning.
Rätten till likabehandling är en mänsklig rättighet och det finns lagar som förbjuder diskriminering som har samband med ovannämnda grunder och jag hoppas verkligen att man satsar mer på detta problem och att alla tar sitt ansvar.

Det som enligt sociologin förorsakar tex fördomar är kategoriseringen, identifikationen och jämförelsen. Alltså att vi kategoriserar, att vi identifierar oss och att vi jämför oss.

Hur kan vi förminska fördomar? Jämlikhet som social norm.
I dag har media stor påverkan på våra attityder och fördomar genom att ständigt överrösta oss om vad som är viktigt, vad man ska tycka om olika saker eller vad som är intressant att prata om...

När vi är med andra beter vi oss oftast olika beroende på vilka folk vi är med och i vilka situationer vi befinner oss i.
Tror du att det är situationen eller personligheten som påverkar mest hur vi beter oss?
Tror du att tex "dumma blondiner"- skämt kan ha effekt på våra attityder..?

Gå in på http://www.centrummotrasism.se/ och se hur denna organisation arbetar mot rasism, diskriminering, främlingsfientlighet, homofobi, islamofobi, antiziganism och afrofob.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar