tisdag 21 september 2010

Hälsa för Alla


Det finns stora variationer i hälsa mellan olika individer och grupper. Hälsa är Faktiskt en mänsklig rättighet som finns med i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. En god folkhälsa är ett av de viktigaste kriterierna på om vi lever i ett samhälle där resurserna används på ett optimalt sätt. Det gör vi inte idag då vi har höga siffror av bland annat depression och självmord.

Ojämlikhet i hälsa kvarstår som ett dominerande problem:
  • Tillgången till tandvård och tandhälsa fortsätter ojämlikheten att öka.
  • Stor ojämlikhet mellan kvinnor och män exempelvis när det gäller arbetsrelaterad ohälsa och långvarig sjukskrivning.
  • Det finns en ojämlikhet som följer utbildning, samhällsklass och socioekonomiska faktorer.
  • Det finns också ojämlikheter som följer etnisk bakgrund, förekomst av funktionshinder samt sexuell lägning.
  • Invandrare utsätts i högre grad av diskriminering och har svårare att få tillgång till hälso- och sjukvård (Ågren).

En god hälsa är framtidens viktigaste resurs
Hälsofrågorna skall vara nummer 1 då det är hälsa som gör människan rik, inte pengar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar