tisdag 14 september 2010

Mindre farligt att vara överviktig och tränad än normalviktig och otränad.


Man säger att lite är bättre än inget och mer är bättre än lite. det som är otroligt bra med träning är att man har verkligen sett hur risken för dödliga sjukdomar som cancer minskar för de som är regelbundet aktiva. Har man en låg fitness alltså låg fysisk kondition på svenska, ökar man risken för hjärtsjukdomar och förtida död.
Det som också är intressant är att om man är överviktig och vältränad vilket faktisk förekommer så är risken att dö i hjärtsjukdomar lägre än en person som har normalvikt och är otränad.

Hjärtat som är ett organ som drabbas av hjärtinfarkt, proppar och också till döden pga ett försämrad hjärtfunktion påverkas mycket positivt av träning. Den blir större i storlek på ett normalt sätt vilket leder till att varje hjärtslag blir större och effektivare istället för många och snabbare slag som sliter på hjärtat. Alltså har de som tränar regelbundet ett sänkt puls vilket är tecken på ett större, starkare och lugnare hjärta.

Einstein citat - "Det är smartare att förebygga problem än att försöka lösa problem när de har uppkommit."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar