torsdag 4 november 2010

Ätstörningar

Jag fick upp ögona för sjukdomarna anorexia och bulimia nervosa efter en föreläsning om ätströningar som en sköterska från Östrasjukhusets avdelning för anorexia höll. Det var väldigt gripande och jag kände direkt att jag ville vara med i ett hörn och hjälpa till att minska förekomsten av störda ätbeteenden hos barn och ungdomar.
Jag utbildade mig till hälsocoach då jag föredrar att jobba med friskvård framför sjukvård, jobba förebyggande och hälsofrämjande både på individnivå och samhällsnivå. Genom coaching vill jag hjälpa andra att trivas med sig själv och med sin kropp, vilket har stor betydelse för självkänslan och självuppfattningen, som i sin tur är en grundläggande förutsättning för hälsa och välbefinnande.

Jag har tidigare följt utvecklingen av Pro-ana(för anorexia) och Pro- mia (för bulimi) hemsidor som tipsar och hetsar varandra och andra att bli offer för anorexia och bulimia genom bland annat "thinspiration" bilder, som de kallar det.
Jag vill fortsätta lyfta fram detta problem så att vi kan hjälpas åt att minska antalet hemsidor som uppdateras varje dag. Föräldrar och skolor bör uppmärksamma detta problem då barn och ungdommar i dag tillbringar flera timmar framför datorn och lätt kan hamna på en pro-ana eller pro-mia sida.

Många av de som drabbas av ätstörningar har oftast väldigt höga krav på sig själva, är viljestarka, ambitiösa och strävar efter att vara bättre, snyggare, smalare osv. Anorexia går inte att dölja men dem som lider av bulimi kan dölja sina problem länge då dem kan vara normailviktiga. Dem som har anorexia har nästan alltid lidit av bulimi först, så det är verkligen viktigt att reagera och inte låta det gå så långt. Ätströningar ökar, framförallt hos tjejer enligt rapporter från bland annat skolsköterskor som möter ungomar i sitt dagliga verksamhet.

Filmen tillägnas dem som gått bort av ätströningar och är väldigt gripande och sorglig så en liten varning för dem som är känsliga!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar