måndag 8 november 2010

Olika sätt att tänka

Hej, nedan följer tips på en mental övning ur en av mina favoritböcker om mentala metoder av Anders och Johan Plate. En inspiration som kan hjälpa dig till bättre prestation.

Det finns olika sätt att tänka och du kan lära dig att medvetet växla mellan de olika tankesätten beroende på vilken typ av problem du har att lösa.Analytiskt tänkande
passar att använda när du ska lösa en uppgift med klart kända grundförutsättningar. Om du exempelvis ska tänka ut när du måste starta hemifrån för att hinna i tid till morgondagens träning eller möte som ligger på andra sidan stan, kan detta tankesätt vara lämplig att använda sig av. Du vet vilken tid träningen eller mötet börjar, hur lång resan är, var det är vägarbeten osv och löser därför uppgiften snabbt och enkelt. Om du däremot inte vet avståndet, inte hur dags träningen eller mötet börjar eller hur vägen ser ut hjälper det inte hur länge du tänker, du kan ändå inte fundera ut när du behöver starta.

Fritt - kreativt tänkande tänker du utan givna förutsättningar. Givetvis använder du dina kunskaper och dina minnen, men du pressar inte fram lösningen till ett konkret praktiskt problem, utan låter tankarna flöda fritt. Du är kanske inte ens medveten om att du tänker. Du har säkert upplevt hur även lösningen på problemet som du aktivt länge funderat över plötsligt bara kommer till dig när du minst anar det. Det är med detta tankesätt du får idéer till att pröva nya tekniker, nya träningsmetoder osv. Du kan på olika sätt stimulera detta tankesätt. Växling mellan olika aktiviteter exempelvis i början eller slutet av ett träningspass eller en avspänningsövning brukar vara kreativa stunder, liksom måttlig fysisk motion aktivitet, till exempel en löprunda eller cykeltur.
Du kan också bli bättre på att fånga upp och utnyttja en del av de tankar som kommer upp spontant. Att alltid ha tillgång till papper och penna för att fånga tanken innan den försvinner är ett enkelt sätt att komma ihåg de kreativa idéerna.

Effekten

Genom att du blir medveten om att det finns olika sätt att tänka, kan du lära dig att använda tankeenergin på rätt sätt. Du slösar mindre tid på att försöka använda analytiskt tänkande på problem som inte låter sig lösas med detta tankesätt. Du kan lära dig att medvetet växla mellan tankesätten.

Öva genom att avsätta regelbunden tid för att tänka. Att bara sitta och tänka en stund medvetet är svårt i dagens stressiga liv, där vi ständigt matas med intryck inte minst via media.
Stäng av media och tänk själv en stund.
(Plate,A&J)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar