söndag 24 oktober 2010

Coacha dig själv!

Hej!

Vill du ändra något i dig själv, eller vill du kanske uppnå ett mål? Att coacha sig själv går utmärkt i de flesta fallen, som att tex coacha sig själv i något man upplever som ett hinder för att uppnå ett mål som att sluta röka, gå ner i vikt, börja träna eller lyckas med sin karriär.

Gör så här:

1. Identifiera problemet, det du vill ändra på. Prata med någon eller några som känner dig tillräckligt väl och som du anser har "koll på läget" som ockaå ska bli ditt nätverk, någon att bolla med och som fungerar stöd om/när du kör fast.

2. Beskriv problemet i nuläget, Hur är det i dag? I vilken situation dyker det upp? Vad har du gjort tidigare för att komma framåt? Vad har funkat? Vad har inte funkat?

3. Gör en skala mellan 1-10 där din förmåga och vilja att uppnå ditt mål skulle kunna ragnordnas. Pricka in var du är i nuläget. Vad krävs fr att du ska hamna på 10?

4. Mål "Vart vill jag komma" "Vilket är ditt önskat läget"? "Hur skulle det se ut om du fick bestämma"? Hur ska du fira när du har nått ditt mål?

5. Finn hinder att utvecklas. Vilka hinder finns det för at du ska uppnå ditt må? Vad är det i dig själv som hindrar dig? Vad är det i din omgivning som hindrar dig? Tex
  • Inte tid..inga resurser...
  • Jag vill inte bli upfattat som....
  • min stolthet tillåter inte att jag...

Omvandla hinder till utmaningar, vad är din största utmaning just nu? vilka resurser sitter du på i dag? Vilka egenskaper har du i dig som du kan ta hjälpa av? finns det någon i din omgivning som kan hjälpa dig framåt?

6. Tidsplan. Tex: När sätter du igång? När ska du ha uppnått sitt mål?

7. Övning som ska leda till önskat mål. Du kan dela upp dig till en aktör och en observatör i vardagen och försöka se när det går snett för att sedan analysera vad det var som blev fel.

  • Ex: När gick det bra? När gick det snett? Vad var det utlösande faktorn? hur ska jag göra nästa gång?

8. Se till att skaffa dig ett nätverk som kan vara dina vänner eller familj och fungerar som ett stöd för dig och som du kan diskutera med under coachingens gång.

9. Pricka in dig på samma skalan efteråt när målet ska ha upnåtts för att se förändringen.

10. Analysera. Nådde jag mitt mål? Vad var det som gick snett? Ska jag göra det igen och vad ska jag då göra annorlunda?


Lycka till! Och bolla gärna med mig om du vill! ;)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar