söndag 31 oktober 2010

Kommunicera och motivera!

Har du och dina arbetskamrater en vilja att utvecklas tillsammans och föra arbetet framåt?
När det gäller ledarskap och samarbete kan man lära sig mycket av gässen:


  • Genom att flyga i V-formation tillryggalägger flocken ett större avstånd med mindre ansträngning än om varje fågel flög ensam. - Människor som arbetar tillsammans kommer snabbare och lättare till målet.
  • När ledargåsen blir trött flyttar den bakåt i formationen och en annan gås tar över tätplatsen. - Det lönar sig att dela upp de tunga passen på olika individer i gruppen så att fler kan vara med och dela på bördan och ledarskapet.
  • Gässen längst bak skriar för att hjälpa de främsta att hålla farten. - Vi bör se till att våra "skrianden" dvs våra budskap är uppmuntrande och positiva.
  • När en gås blir sjuk eller skadad och inte kan följa med lämnar två andra gäss flocken för att hjälpa och skydda den skadade. De stannar tills gåsen kan flyga igen. - Om vi har lika mycket förnuft som gässen bistår och stödjer vi varandra när vi är sjuka eller skadade.
(Dan Andersson)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar