torsdag 7 oktober 2010

Coaching

Hej,

Har precs läst en liten bok om coaching som heter - LILLA COACHBOKEN av Johansson, E & Wahlund, S.

Jag tänkte citera en dansk filosof och författare från boken, Soren Kirkegaard 1813-1855) som uttrycker mitt mål som coach, stor livsvisdom och är ett utmärkt fundament för coachingens konst och mening:


"Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där.
Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. för att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör men först och främst förstå det hon förstår. om jag inte kan det så hjälper det inte om jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och istället vill bli beundrad av den andra istället för att hjälpa henne. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta så kan jag inte heller hjälpa någon".


Detta skrevs i mitten av 1800-talet och är fortfarande i högsta grad levande och meningsfullt idag på 2000-talet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar