söndag 24 oktober 2010

Uppnå dina mål med SMART- metoden

S.M.A.R.T-metoden som står för:


S- Specfikt, använd ord som, Öka, Minska, Utveckla och undvik ord som, tillgodose, Ta hand om, ju tydligare desto effektivare.
M- Mätbart, formulera vad som är eller kan vara mätbart och tänk igenom så det blir relevanta mått, i enheter tid, pengar eller procent. Du ska veta hela tiden hur långt du har kvar till att slutföra målet.
A- Accepterat, målet ska sättas upp av dig som ska uppfylla det och det måste vara accepterande och inte gå ut över tex familj och vänner.
R- Realistiskt, går det att uppnå detta mål? Är det möjligt med de resurser, kunskap & tid du har? Man kan lägga ribban olika högt beroende på mål.
T- Tidsatt, det är viktigt att sätta en tid på när målet ska vara nått.

Använder du dig av denna metod när du sätter upp dina mål är det mycket möjligt att du bli mer effektiv och få mer gjort, både privat och på jobbet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar